Новак Мотика

Новак Мотика

Датум рођења: 
15.08.1955
Мjесто рођења: 
Рогатица
Пребивалиште: 
Рогатица

Посланичка питања, народни посланик: