Недим Чивић

Недим Чивић

Датум рођења: 
14.10.1979
Мjесто рођења: 
Зворник
Пребивалиште: 
Зворник

Посланичка питања, народни посланик: