Недељко Милаковић

Недељко Милаковић

Датум рођења: 
03.09.1964
Мjесто рођења: 
Ивањска
Пребивалиште: 
Бања Лука

Посланичка питања, народни посланик: