Неда Петрић

Неда Петрић

Датум рођења: 
08.02.1984
Мjесто рођења: 
Сарајево
Пребивалиште: 
Бијељина

Посланичка питања, народни посланик: