Наде Планинчевић

Наде Планинчевић

Датум рођења: 
25.08.1968
Мjесто рођења: 
Дервента
Пребивалиште: 
Дервента

Посланичка питања, народни посланик: