Михнет Окић

Михнет Окић

Датум рођења: 
04.07.1967
Мjесто рођења: 
Добој
Пребивалиште: 
Добој

Посланичка питања, народни посланик: