Милан Шврака

Милан Шврака

Датум рођења: 
23.03.1962
Мjесто рођења: 
Србац
Пребивалиште: 
Градишка

Посланичка питања, народни посланик: