Марко Видаковић

Марко Видаковић

Датум рођења: 
16.09.1984
Мjесто рођења: 
Сарајево
Пребивалиште: 
Источно Сарајево

Oдбор:

Посланичка питања, народни посланик: