Зорка Андрић

Зорка Андрић

Датум рођења: 
13.05.1961
Мjесто рођења: 
Бранешци
Пребивалиште: 
Бања Лука

Посланичка питања, народни посланик: