Зорица Кузмановић - Василић

Зорица Кузмановић - Василић

Датум рођења: 
13.10.1975
Мjесто рођења: 
Бањалука
Пребивалиште: 
Бањалука

Посланичка питања, народни посланик: