Златко Максимовић

Златко Максимовић

Датум рођења: 
06.01.1969
Мjесто рођења: 
Бијељина
Пребивалиште: 
Бијељина
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: