Здравко Крсмановић

Здравко Крсмановић

Датум рођења: 
10.02.1957
Мjесто рођења: 
Фоча
Пребивалиште: 
Фоча

Посланичка питања, народни посланик: