Далибор Павић

Далибор Павић

Датум рођења: 
31.08.1977
Мjесто рођења: 
Загреб
Пребивалиште: 
Приједор

Посланичка питања, народни посланик: