Давор Шешић

Давор Шешић

Датум рођења: 
17.06.1985
Мjесто рођења: 
Бања Лука
Пребивалиште: 
Бања Лука

Oдбор:

Комисија:

Посланичка питања, народни посланик: