Давор Шешић

Давор Шешић

Датум рођења: 
17.06.1985
Мjесто рођења: 
Бања Лука
Пребивалиште: 
Бања Лука

Посланичка питања, народни посланик: