Војин Митровић

Војин Митровић

Датум рођења: 
27.04.1961
Мjесто рођења: 
Доњи Бродац
Пребивалиште: 
Бијељина

Посланичка питања, народни посланик: