Владо Глигорић

Владо Глигорић

Датум рођења: 
03.03.1984
Мjесто рођења: 
Челинац
Пребивалиште: 
Челинац

Посланичка питања, народни посланик: