Адам Шукало

Адам Шукало

Датум рођења: 
02.09.1978
Пребивалиште: 
Градишка

Посланичка питања, народни посланик: