Резултати гласања наставка Седамнаесте редовне сједнице