Резултати гласања Двадесет четврте посебне сједнице