Резултати гласања Двадесет девете посебне сједнице