Реализација Програма рада Народне скупштине за 2016., I и II квартал