Отворени парламент

Нпр. 16.11.2018
Нпр. 16.11.2018
Назив Број сједнице Датум Преузми
Резултати гласања Деветнаесте редовне сједнице Деветнаеста редовна сједница 15.06.2017 Package icon Devetnaesta redovna sjednica.zip
Резултати гласања Двадесет треће посебне сједнице Двадесет трећа посебна сједнице 31.05.2017 Package icon Dvadeset treca posebna sjednica.zip
Резултати гласања другог наставка Осамнаесте редовне сједнице Осамнаеста редовна сједница 17.05.2017 Package icon Osamnaesta redovna sjednica - drugi nastavak.zip
Резултати гласања првог наставка Осамнаесте редовне сједнице Осамнаестa редовнa сједницa 11.05.2017 Package icon Osamnaesta redovna sjednica - prvi nastavak.zip
Резултати гласања Осамнаесте редовне сједнице Осамнаеста редовна сједница 27.04.2017 Package icon Osamnaesta redovna sjednica.zip
Програм рада Народне скупштине за 2017. годину Седамнаеста редовна сједница 25.04.2017 Package icon Program rada Narodne skupstine RS za 2017..zip
Резултати гласања наставка Седамнаесте редовне сједнице Седамнаеста редовна сједница 05.04.2017 Package icon Sedamnaesta redovna sjednica - nastavak.zip
Резултати гласања Седамнаесте редовне сједнице Седамнаестa редовнa сједницa 30.03.2017 Package icon Sedamnaesta redovna sjednica.zip
Резултати гласања Шеснаесте редовне сједнице Шеснаеста редовна сједница 09.02.2017 Package icon Sesnaesta redovna sjednica.zip
Резултати гласања Двадесет првe посебнe сједнице Двадесет прва посебна сједница 24.12.2016 Package icon Dvadeset prva posebna sjednica.zip
Резултати гласања Петнаесте редовне сједнице Петнаестa редовнa сједницa 08.12.2016 Package icon Petnaesta redovna sjednica.zip
Резултати гласања Двадесете посебне сједнице Двадесета посебна сједница 26.10.2016 Package icon Dvadeseta posebna sjednica.zip
Резултати гласања Четрнаесте посебне сједнице Четрнаеста посебна сједница 20.10.2016 Package icon Cetrnaesta redovna sjednica.zip
Правила понашања запослених у Народној скупштини 14.09.2016 Package icon Pravila ponasanja zaposlenih u NS RS.zip
Резултати гласања Деветнаесте посебне сједнице Деветнаеста посебна сједница 15.07.2016 Package icon Devetnaesta posebna sjednica.zip
Резултати гласања Тринаесте редовне сједнице Тринаеста редовна сједница 14.07.2016 Package icon Trinaesta redovna sjednica.zip
Резултати гласања Осамнаесте посебне сједнице Осамнаеста посебна сједница 13.07.2016 Package icon Osamnaesta posebna sjednica.zip
Реализација Програма рада Народне скупштине за 2016., I и II квартал 28.06.2016 Package icon Realizacija Programa rada za 2016 god., I i II kvartal.zip
Резултати гласања Седамнаесте посебне сједнице Седамнаеста посебнa сједница 21.06.2016 Package icon Sedamnaesta posebna sjednica.zip
Резултати гласања Дванаесте редовне сједнице Дванаеста редовна сједница 26.05.2016 Package icon Dvanaesta redovna sjednica.zip