Отворени парламент

Нпр. 17.03.2018
Нпр. 17.03.2018
Назив Број сједнице Датум Преузми
Резултати гласања Петнаесте редовне сједнице Петнаестa редовнa сједницa 08.12.2016 Package icon Petnaesta redovna sjednica.zip
Резултати гласања Двадесете посебне сједнице Двадесета посебна сједница 26.10.2016 Package icon Dvadeseta posebna sjednica.zip
Резултати гласања Четрнаесте посебне сједнице Четрнаеста посебна сједница 20.10.2016 Package icon Cetrnaesta redovna sjednica.zip
Правила понашања запослених у Народној скупштини 14.09.2016 Package icon Pravila ponasanja zaposlenih u NS RS.zip
Резултати гласања Деветнаесте посебне сједнице Деветнаеста посебна сједница 15.07.2016 Package icon Devetnaesta posebna sjednica.zip
Резултати гласања Тринаесте редовне сједнице Тринаеста редовна сједница 14.07.2016 Package icon Trinaesta redovna sjednica.zip
Резултати гласања Осамнаесте посебне сједнице Осамнаеста посебна сједница 13.07.2016 Package icon Osamnaesta posebna sjednica.zip
Реализација Програма рада Народне скупштине за 2016., I и II квартал 28.06.2016 Package icon Realizacija Programa rada za 2016 god., I i II kvartal.zip
Резултати гласања Седамнаесте посебне сједнице Седамнаеста посебнa сједница 21.06.2016 Package icon Sedamnaesta posebna sjednica.zip
Резултати гласања Дванаесте редовне сједнице Дванаеста редовна сједница 26.05.2016 Package icon Dvanaesta redovna sjednica.zip
Резултати гласања Једанаесте редовне сједнице Једанаеста редовна сједница 14.04.2016 Package icon Jedanaesta redovna sjednica.zip
Резултати гласања Десете редовне сједнице Десета редовна сједница 06.04.2016 Package icon Deseta redovna sjednica.zip
Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора о ревизији финансијских извјештаја Народне скупштине Републике Српске 05.04.2016 Package icon revizorski izvjestaj za 2015. god..zip
Програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2016. годину Десета редовна сједница 17.03.2016 Package icon Program rada NS RS za 2016. godinu.zip
Резултати гласања Девете редовне сједнице Девета редовна сједница 02.03.2016 Package icon Deseta redovna sjednica.zip
"Дани отворених врата" - Захтјев за пријаву посјете Народној скупштини 10.02.2016
Реализација програма рада НС РС у 2015. години 30.12.2015 Package icon realizacija programa rada.zip
Резултати гласања Шеснаесте посебне сједнице Шеснаеста посебна сједница 29.12.2015 Package icon Sesnaesta posebna sjednica.zip
Резултати гласања Петнаесте посебне сједнице Петнаеста посебна сједница 23.12.2015 Package icon Petnaesta posebna sjednica.zip
Резултати гласања Четрнаесте посебне сједнице Четрнаеста посебна сједница 21.12.2015 Package icon Cetrnaesta posebna sjednica.zip