Отворени парламент

Нпр. 17.01.2018
Нпр. 17.01.2018
Назив Број сједнице Датум Преузми
Резултати гласања Тринаесте редовне сједнице Тринаеста редовна сједница 14.07.2016 PDF icon Trinaesta redovna sjednica.pdf
Резултати гласања Осамнаесте посебне сједнице Осамнаеста посебна сједница 13.07.2016 PDF icon Osamnaesta posebna sjednica.pdf
Реализација Програма рада Народне скупштине за 2016., I и II квартал 28.06.2016 Package icon Realizacija Programa rada za 2016 god., I i II kvartal.zip
Резултати гласања Седамнаесте посебне сједнице Седамнаеста посебнa сједница 21.06.2016 PDF icon Sedamnaesta posebna sjednica.pdf
Резултати гласања Дванаесте редовне сједнице Дванаеста редовна сједница 26.05.2016 PDF icon Dvanaesta redovna sjednica.pdf
Резултати гласања Једанаесте редовне сједнице Једанаеста редовна сједница 14.04.2016 PDF icon Jedanaesta redovna sjednica.pdf
Резултати гласања Десете редовне сједнице Десета редовна сједница 06.04.2016 PDF icon Deseta redovna sjednica.pdf
Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора о ревизији финансијских извјештаја Народне скупштине Републике Српске 05.04.2016 Package icon revizorski izvjestaj za 2015. god..zip
Програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2016. годину Десета редовна сједница 17.03.2016 Package icon Program rada NS RS za 2016. godinu.zip
Резултати гласања Девете редовне сједнице Девета редовна сједница 02.03.2016 PDF icon Deveta redovna sjednica.pdf
"Дани отворених врата" - Захтјев за пријаву посјете Народној скупштини 10.02.2016
Реализација програма рада НС РС у 2015. години 30.12.2015 Package icon realizacija programa rada.zip
Резултати гласања Шеснаесте посебне сједнице Шеснаеста посебна сједница 29.12.2015 PDF icon Sesnaesta posebna sjednica.pdf
Резултати гласања Петнаесте посебне сједнице Петнаеста посебна сједница 23.12.2015 PDF icon Petnaesta posebna sjednica.pdf
Резултати гласања Четрнаесте посебне сједнице Четрнаеста посебна сједница 21.12.2015 PDF icon Cetrnaesta posebna sjednica.pdf
Резултати гласања Тринаесте посебне сједнице Тринаеста посебна сједница 10.12.2015 PDF icon Trinaesta posebna sjednica.pdf
Резултати гласања Осме редовне сједнице Осма редовна сједница 08.12.2015 Package icon Osma redovna sjednica.zip
Резултати гласања Дванаесте посебне сједнице Дванаестa посебна сједница 03.12.2015 PDF icon Dvanaesta posebna sjednica.pdf
Резултати гласања Седме редовне сједнице Седма редовна сједница 29.10.2015 PDF icon Sedma redovna sjednica.pdf
Резултати гласања Једанаесте посебне сједнице Једанаеста посебна сједницa 21.10.2015 PDF icon Jedanaesta posebna sjednica.pdf