Отворени парламент

Нпр. 19.08.2017
Нпр. 19.08.2017
Називsort ascending Број сједнице Датум Преузми
Резултати гласања Шесте редовне сједнице Шестa редовнa сједницa 08.10.2015
Резултати гласања Шесте посебне сједнице Шеста посебна сједница 11.02.2015
Резултати гласања Шеснаесте редовне сједнице Шеснаеста редовна сједница 09.02.2017
Резултати гласања Шеснаесте посебне сједнице Шеснаеста посебна сједница 29.12.2015
Резултати гласања Четрнаесте посебне сједнице Четрнаеста посебна сједница 21.12.2015
Резултати гласања Четрнаесте посебне сједнице Четрнаеста посебна сједница 20.10.2016
Резултати гласања Четврте редовне сједнице Четврта редовна сједница 24.06.2015
Резултати гласања Тринаесте редовне сједнице Тринаеста редовна сједница 14.07.2016
Резултати гласања Тринаесте посебне сједнице Тринаеста посебна сједница 10.12.2015
Резултати гласања Треће редовне сједнице Трећа редовна сједница 21.04.2015
Резултати гласања Седме редовне сједнице Седма редовна сједница 29.10.2015
Резултати гласања Седме посебне сједнице Седма посебна сједница 06.03.2015
Резултати гласања Седамнаесте редовне сједнице Седамнаестa редовнa сједницa 30.03.2017
Резултати гласања Седамнаесте посебне сједнице Седамнаеста посебнa сједница 21.06.2016
Резултати гласања првог наставка Осамнаесте редовне сједнице Осамнаестa редовнa сједницa 11.05.2017
Резултати гласања Петнаесте редовне сједнице Петнаестa редовнa сједницa 08.12.2016
Резултати гласања Петнаесте посебне сједнице Петнаеста посебна сједница 23.12.2015
Резултати гласања Пете редовне сједнице Пета редовна сједница 10.09.2015
Резултати гласања Осме редовне сједнице Осма редовна сједница 08.12.2015
Резултати гласања Осме посебне сједнице Осма посебна сједница 25.06.2015