29. посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, 14.08.2018.