24. посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, 6.11.2017.