Сједница Одбора за уставна питања Народне скупштине, 8.2.2018.