Сједница Одбора за уставна питања Народне скупштине Републике Српске, 09.02.2017.