Сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске, 22.2.2019.