Сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске 10.09.2018.