Сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске, 04.12.2017.