Састанак служби Народне скупштине Републике Српске и Скупштине АП Војводине у Новом Саду 13.11.2017.