Генерални секретар Народне скупштине представио рад парламента групи домаћих и међународних омбудсмена, 15.6.2017.