Аћић и Бањац потписали Меморандум о сарадњи служби Народне скупштине и Скупштине АП Војводине, 14.11.2017.