18. редовна сједница 25. априла, на предложеном дневном реду 31 тачка

Датум: 
13.04.2017 - 13:00

Колегијум Народне скупштине Републике Српске на данашњој сједници у Бањалуци једногласно је прихватио приједлог дневног реда 18. редовне сједнице, која ће започети у уторак, 25. априла у 10.00 часова, изјавио је, послије сједнице Колегијума, предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић.

Уколико сједнице не буде окончана до четвртка, 27. априла, биће настављена 10. маја. 

На предложеном дневном реду налази се 31 тачка:

1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';

2. Приједлог закона о допуни Закона о друштвима за осигурање - по хитном поступку;

3. Приједлог закона о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању;

4. Приједлог закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске;

5. Приједлог закона о општој безбједности производа у Републици Српској;

6. Приједлог закона о туризму;

7. Приједлог закона о угоститељству;

8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама;

9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха;

10. Нацрт закона о ветеринарству у Републици Српској;

11. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Економско-социјалном савјету;

12. Приједлог стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017-2021. године – „Знање за развој“;

13. Приједлог стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026.;

14. Нацрт стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године;

15. Нацрт стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017-2021. године;

16. Нацрт стратегије развоја културе Републике Српске 2017 – 2022.;

17. Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске у 2016. години;

18. Извјештај о извршавању послова и задатака у вези са реализацијом пописних активности и објављивањем резултата пописа;

19. Извјештај о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. година, за период 01.01.2012.година-31.12.2016. година;

20. Извјештај о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период 1.1 – 31.12.2016. године;

21. Посебан извјештај о усаглашавању закона и других прописа Републике Српске са правним стандардима за равноправност полова;

22. Извјештај о стању и положају припадника националних мањина у Републици Српској 2003 – 2016;

23. Годишњи извјештај о активностима Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2016. годину;

24. Информција о одлукама о помиловању у 2016. години;

25. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2016. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније;

26. Информација о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника јануар – децембар 2016. године;

27. Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019) за 2015. и 2016.годину;

28. Информација о реализацији Програма развоја спорта и Стратегије развоја спорта у Републици Српској за 2016. годину;

29. Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Владе Републике Српске о продаји 64,9998% акција основног капитала акционарског друштва Рудници жељезне руде „Љубија“, Приједор, методом непосредног одабира купца;

30. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавању;

31. Избор и именовања.

У име Асоцијације „Ствараоци Републике Српске“ Момчило Крајишник, те посланици првог сазива Народне скупштине Војо Купрешанин и Драган Мићић образложили су Колегијуму своју иницијативу о изради евиденције оних који су створили Републику Српску, те иницијативу да се због тешког материјалног статуса размотри могућност исплате једнократне накнаде посланицима првог сазива, будући да пет и по година колико им је трајао мандат нису примали плату.

Навели су да је од 83 посланика првог сазива њих 23 преминуло, а тројица су погинула. Због тешког материјалног положаја посланика првог сазива предложили су да им једнократна новчана надокнада за рад у парламенту буде исплаћена у ратама у наредне двије године, како не би оптеретили буџет.

Колегијум је закључио да је потребно да шефови посланичких клубова обаве додане консултације о овој иницијативи и да се о њој, прије свега, изјасни Влада.

Под тачком „разно“ предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић упознао је Колегијум са писмом замјеника предсједавајућег Представничког дома парламентарне скупштине БиХ Младена Босића да се Приједлогом закона о осигурању депозита у банкама БиХ врши пренос надлежности.

Предсједник Чубриловић рекао је да је добио одговор надлежног министарства и стручних служби да у предложеном законском рјешењу нема преноса надлежности.