„Дани отворених врата“: Представници НВО са Одбором за европске интеграције

Датум: 
02.12.2016 - 14:15

Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу  Народне скупштине Републике Српске у оквиру  пројекта  “Дани отворених врата“ данас је у Народној скупштини Републике Српске угостио  представника невладиног сектора из градова окружења.

Госте је са улогом и надлежностима Народне скупштине упознао генерални секретар  Марко Аћић, док је пресједник Одбора за европске интеграције и регионалну сарадњу Бранислав Бореновић гостима говорио о активностима Одбора у контексту европских интеграција БиХ.

Бореновић је представио дјелокруг Одбора за европске интеграције и регионалну сарадњу у складу са Пословником Народне скупштине, посебно истичући да у складу са Пословником, ниједан нацрт (члан 193. Пословника), односно приједлог закона (члан 208. Пословника) не може ићи у скупштинску процедуру уколико, између осталог, не садржи и Изјаву о усклађености са прописима Европске уније.

Истакнуто да је за успјех европских интеграција потребно: имати консензус свих релевантних политичких странака о питањима која се односе на европске интеграције; усклађивање домаће регулативе са правним системом у парламентима и владама; оснажити капацитет људских ресурса; израдити програм (план) интегрисања;

Гостима је презентован рад Одобра уз податке да су од усвајања новог Пословника до краја мандата 8. сазива (октобар 2014.) одржане 43 сједнице Одбора за евроспке интеграције на којима су разматрани закони и остала правна акта са приједлога дневног реда Народне скупштине.

У деветом сазиву од октобра 2014. закључно са 1.12.2016. године одржане 23. сједнице Одбора на којима су разматрани закони и остали акти. Укупно на дневном реду је било 227 аката од чега 113 је било дјелимично усклађено или у потпуности усклађено, а 114 непримјењиво са аспекта усклађености са ЕУ Acquis.

Трећу презентацију „Европска унија и процес европских интеграција БиХ“ одржао је Жељко Белина, секретар Одбора за европске интеграције и регионалну сарадњу.