Јавни увид у Нацрт Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину Зонинг плана подручја посебне намјене "Јањске отоке"

Датум: 
15.12.2017 - 14:30

Народна скупштина Републике Српске даје на јавни увид Нацрт Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину Зонинг плана подручја посебне намјене "Јањске отоке", по скраћеном поступку.

Јавни увид ће трајати од 15. децембра 2017. године до 15. јануара 2018. године у просторијама Народне скупштине Републике Српске, у канцеларији 27 (други спрат), у времену од 09.00 до 14.00 часова, сваког радног дана.