Јавни увид у Нацрт Зонинг плана подручја посебне намјене "Јањске отоке"

Датум: 
15.12.2017 - 14:15

Народна скупштина Републике Српске даје на јавни увид Нацрт Зонинг плана подручја посебне намјене "Јањске отоке" по скраћеном поступку.

Јавни увид ће трајати од 15. до 30. децембра 2017. године у просторијама Народне скупштине Републике Српске, у канцаларији 27 (други спрат),

у времену од 09.00 до 14.00 часова, сваког радног дана.