Чланови Одбора за ревизију једногласни око кључних изазова

Датум: 
18.07.2017 - 09:00
Одбор за ревизију Народне скупштине Републике Српске одржао је 17. јула 2017. године сједницу на којој је, између осталог, разматрао Нацрт закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству – приједлог предсједника Републике Српске. Чланови су гласали да се поменути Нацрт закона упути у парламентарну процедуру.
 
Осим поменутог Нацрта закона, посланици су разматрали Извјештај ревизије учинка „Ангажовање физичких лица у јавној управи за обављање одређених послова без заснивања радног односа“; Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске за период 01.01-31.12.2016. године и Извјештај опроведеној финансијској ревизији збирних финансијских извјештаја Министарства просвјете и културе Републике Српске за период 01.01-31.12.2016. године.Сједници Одбора су присуствовали Марко Видаковић, замјеник предсједника, Жељка Стојичић, Данијела Мрда, Душан Берић, Славко Глигорић, Миланко Михајилица и Драган Ристић, чланови Одбора. Сједници нису присуствовали Зоран Пологош, предсједник Одбора и Адмир Чавка, члан Одбора.
 
Такође, били су присутни Дарко Пејић, замјеник главног ревизора у Главној служби за ревизију јавног сектора, Љиљана Форца, руководилац сектора у Главној служби за ревизију јавног сектора, Дане Малешевић, министар просвјете и културе, Синиша Каран, генерални секретар предсједника Републике Српске, Миле Илић, руководилац јединице за интерну ревизију у Министарству просвјете и културе, Дејан Ерешић, секретар Министарства породице, омладине и спорта, Војин Бера, помоћник директора у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, Здравко Кудра, руководилац интерне ревизије у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, Босиљка Предраговић, начелник у у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, те Јелица Растока и Јелена Гранолић, стажисткиње у Народној скупштини.
 
Сједницом Одбора за ревизију предсједавао је замјеник предсједника Одбора Марко Видаковић.