У уторак у 10.00 часова 19. редовна сједница, на дневном реду 22 тачке

Датум: 
12.06.2017 - 09:30

Народна скупштина Републике Српске у уторак, 13. јуна, у 10.00 часова започеће 19. редовну сједницу на чијем предложеном дневном реду се налазе 22 тачке.  Парламент ће засједати у сриједу и четвртак, 14. и 15. јуна, а уколико дневни ред не буде испцрпљен засједање ће бити настављено у сриједу, четвртак и петак, 28.29. и 30. јуна.

Посланици ће, између осталог, расправљати о Приједлогу Кривичног законика Републике Српске којим се у односу на важећи Кривични закон прописује  да  се казна затвора у трајању до једне године може изузетно извршити и у просторима у којима осуђени станује (кућни затвор).

За разлику од старог Кривчног законика, по одредбама новог, за покушај извршења кривичног дијела које није довршено може се изрећи казна затвора од пет година или тежа казна.  

Новим законом прописана су и кривична дјела против права по основу рада, а то су кривична дјела: повреда основних права радника, злостављање на раду, повреда права при запошљавању и за вријеме незапослености, повреда из социјалног осигурања, злоупотреба права из социјалног осигурања и непредузимање мјера заштите на раду. У односу на важећи Кривични закон, ново кривично дјело је злостављање на раду.

У Глави XXII (чл. 278. до 298) прописана су кривична дјела против уставног уређења и безбједности Републике Српске, а то су кривична дјела: напад на уставно уређење, угрожавање територијалне цјелине, довођење Републике Српске у положај потчињености или зависности, убиство представника највиших органа Републике Српске, отмица највиших представника Републике Српске, оружана побуна, спречавање борбе против непријатеља, служба у непријатељској војсци, помагање непријатељу, противзаконито формирање паравојних и параполицијских снага, подривање одбрамбене моћи Републике Српске, диверзија, саботажа, шпијунажа итд.

У односу на важећи Кривични закон, прописана су нова кривична дјела – спречавање борбе против непријатеља, служба у непријатељској војсци, помагање непријатељу, противзаконито формирање паравојних и параполицијских снага, подривање одбрамбене моћи Републике Српске.

У Глави XXIII (чл. 299. до 305) прописана су кривична дјела тероризма. Прописивањем ових кривичних дјела извршено је усклађивање кривичног законодавства са препорукама Манивала.

Посланици ће разматрати и Приједлог закона о заштити лица која пријављују корупцију којим се уређује заштита лица која пријављују корупцију, поступак пријаве корупције, обавезе поступања одговорног лица и надлежних органа у вези са пријавом и заштитом лица која пријављују корупцију и друга питања значајна за лица која пријављују корупцију.

Циљ закона је сузбијање корупције и обезбјеђење ефикасног механизма заштите права лица која у доброј намјери пријављују корупцију, од било којег облика угрожавања или повреде тих права која би могла бити у вези са том пријавом, те развој и учвршћивање осјећаја друштвене одговорности сваког лица да пријави било који облик корупције.

Приједлогом овог закона прописано је и да је забрањена злоупотреба пријављивања корупције достављањем информација за које пријавилац у моменту пријављивања зна да нису истините или пријављивање којим се тражи имовинска корист као награда или накнада за достављање информација и доказа о корупцији.

Предложени дневни ред 19. редовне сједнице:

1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама запослених   у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку;

3. Приједлог Кривичног законика Републике Српске;                                 

4. Приједлог закона о заштити лица која пријављују корупцију;              

5. Приједлог закона о пореском систему Републике Српске;                    

6. Приједлог закона о Националном парку „Дрина“;  

7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о нотарима;

8. Нацрт закона о страним улагањима;

9. Нацрт закона о гасу;

10. Нацрт закона о измјени и допунама Закона о судовима Републике Српске;                      

11. Нацрт закона о измјени и допунама Закона о комуналним дјелатностима;

12. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара;

13. Приједлог стратегије управљања отпадом за период 2017-2026. године;

14. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-31.12.2016. године;

15. Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2016. годину;

16. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о ревизији финансијских извјештаја Јавног предузећа „Робне резерве Републике Српске“ а.д. Бања Лука за период 01.01 – 31.12.2015. године;

17. Извјештај о извршењу плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2016. године;

18. Информација о пројекту „Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ болница Источно Сарајево“ по принципу „кључ у руке“;

19. Информација о реализацији заједничких пројеката рјешавања стамбених питања избјеглица, расељених лица и повратника;        

20. Информација о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013-2022. година у 2016. години;

21. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавања;

22. Избор и именовања.