У понедјељак Колегијум за заказивање 25. посебне сједнице Народне скупштине

Датум: 
01.12.2017 - 13:00

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић заказао је за понедјељак, 4. децембра 2017. године у 12.00 часова сједницу Колегијума на којој ће бити утврђен приједлог дневног реда и термина одржавања 25. посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске.

У складу са чланом 171. Пословника Народне скупштине, заказивање посебне сједнице затражила је Влада Републике Српске. За сједницу Влада је предложила сљедећи дневни ред:

1.         Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2018-2020. година, по хитном поступку

2.         Приједлог Буџета Републике Српске за 2018. годину, по хитном поступку

3.         Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину, по хитном поступку

4.         Приједлог закона о измјенама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, по хитном поступку

5.         Приједлог закона о доприносима, по хитном поступку

6.         Приједлог закона о дјечијој заштитим , по хитном поступку

7.         Приједлог закона о регистру запослених код корисника буџетских средстава Републике Српске, по хитном поступку

8.         Приједлог закона о Правобранилаштву Републике Српске

9.         Нацрт закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

10.       Приједло одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2018. годину

11.       Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2018. годину.

На дневном реду сједнице Колегијума је и усвајање заједничке изјаве Колегијума Народне скупштине Републике Српске о потврђивању опредјељености парламената у БиХ за интеграције у ЕУ предузимањем мјера за провођење препорука и акционих планова за јачање улоге парламената у контексту интеграција ЕУ. 

У контексту окончања Twinning light пројекта “Подршка административним структурама за послове интеграција у ЕУ парламената у Босни и Херцеговини” који финансира ЕУ, колегијуми Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Народне скупштине Републике Српске, Парламента Федерације Босне и Херцеговине,  и предсједник Скупштине Брчко Дистрикта БиХ одлучили су да потврде своју опредијељеност за предузимање даљих мјера с циљем ефикасног и несметаног руковођења пословима европских интеграција који се тичу парламената.

На дневном реду Колегијума је и расписивање јавног позива за подношење захтјева за одобрење присуства сједницама одбора Народне скупштине и сједницама Народне скупштине у 2018. години за невладине организације, удружења грађана, синдикате и друга удружења регистрована у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске.