У наставку 19. редовне сједнице пред посланицима 14 тачака дневног реда

Датум: 
03.07.2017 - 08:00

Наставак 19. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске биће одржан у уторак, 4. јула 2017. године, са почетком у 10.00 часова.

У наставку сједнице посланици ће разматрати преостале тачке дневног реда:

1.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о нотарима;

2.         Нацрт закона о гасу;

3.         Нацрт закона о измјени и допунама Закона о судовима Републике Српске;

4.         Нацрт закона о измјени и допунама Закона о комуналним дјелатностима;

5.         Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара;

6.         Приједлог стратегије управљања отпадом за период 2017-2026. године;

7.         Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-31.12.2016. године;

8.         Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2016. годину;

9.         Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о ревизији финансијских извјештаја Јавног предузећа „Робне резерве Републике Српске“ а.д. Бања Лука за период 01.01 – 31.12.2015. године;

10.       Извјештај о извршењу плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2016. године;

11.       Информација о реализацији заједничких пројеката рјешавања стамбених питања избјеглица, расељених лица и повратника;

12.       Информација о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013-2022. година у 2016. години;

13.       Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавања;

14.       Избор и именовања.