Усвојено више нацрта закона, извјештаја и информација

Датум: 
01.03.2018 - 14:45

Народна скупштина Републике Српске данас је у трећем наставку 23. редовне сједнице усвојила четири нацрта закона, те Нацрт стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године као и  Информацију о реализацији Стратегије борбе против корупције у Републици Српској (2013 – 2017).

Усвојени су сљедећи нацрти закона:  Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју,  Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама,  Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку којим је извршено усклађивање одлука Уставног суда Српске и Уставног суда БиХ и  Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о штрајку.

Посланици су усвојили и Информацију  о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње, те  Извјештај о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 01.01 - 31.12.2016.године.

Усвојен је Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина уз Закључак којим Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске и представнике Републике Српске у институцијама БиХ да у року од 60 дана направе анализу постојећих законских прописа и евентуалне приједлоге за њихову промјену како би се омогућила ефикаснија ревизија и обнављање поступака у предметима ратних злочина, а у вези са новим околностима и чињеницама. Циљ ове активности је утврђивање стварне истине у појединим предметима, као и утврђивање евентуалне одговорности за лажна свједочења или свједочења под притиском, а која су битно утицала на пресуде у појединим случајевима. 

Усвојен је и Извјештај о реализацији Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период од 2014. до 2017. године.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас Статистички  програм Републике Српске за период 2018 – 2021. године и  Буџет Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2018. годину.

Термин наставка 23. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске биће накнадно утврђен.

Преостале тачке Дневног реда 23. редовне сједнице су:

  • Интерпелација за разматрање политика у области здравственог и пензионог система – приједлог народних посланика;
  • Интерпелација за разматрање политике управљања јавним предузећима у Републици Српској – приједлог народних посланика;
  • Избор и именовања.