Усвојени Програм рада парламента за 2017., нови Пословник и Нацрт кодекса понашања народних посланика

Датум: 
30.03.2017 - 15:30

Посланици су данас у првом дијелу 17. редовне сједнице Народне скупштине усвојили Програма рада Народне скупштине за 2017. годину.

Усвојена су и три амандмана, која су предложили скупштински одбори, а којим се предвиђа доношење још једног закона – закона о заштити жртава ратне тортуре, те усвајање још једне стратегије – стратегије за борбу против корупције 2013 – 2017. и још једне информације – Информације о стању безбједности у Републици Српској.

Усвојена је и Одлука о измјенама и допунама Пословника Народне скупштине Републике Српске и Нацрт кодекса понашања народних посланика.

Новим Пословником се прописује да је за кворум, неопходан за рад Народне скупштине, потребно да сједници присуствује трећина, односно 28 од укупног броја народних посланика, док је за гласање потребно присуство натопловичне већине посланика.

По новом Пословнику, Колегијума Народне скупштине чине предсједник и потпредсједници Скупштине и предсједници клубова посланика.

Прихваћен је амандман о увођењу телефонске сједнице Предсједништва Народне скупштине због евентуалне спријечености чланова Предсједништва у условима које нису могли да предвиде.

Посланици су прихватили и амандман Клуба посланика СДС-СРС РС који дефинише да предсједника у случају привремене спријечености замјењује један од потпредсједника којег он одреди.

Предсједник је дужан да одлуку о избору потпредсједника, који га замјењује, похрани у сеф Народне скупштине у коверти која ће се отпечатити у случају да је предсједник спријечен да пренесе овлаштења.

Нацртом кодекса о понашању народних посланика утврђују се етичка правила  и стандарди  понашања народних посланика у остваривању њихових права и вршењу дужности.   

Према Нацрту Кодекса народни посланик треба да својим понашањем  штитити углед и достојанство Народне скупштине, да редовно  присуствује сједницама Народне скупштине и њеним радним тијелима чији је члан.

Дефинисане су лакше и теже повреде Кодекса, као и мјере које могу бити изречене посланику за његово непоштивање, те Етички одбор који ће бити задужен за спровођење и праћење примјене Кодекса.   

Циљ Кодекса је очување, афирмација и унапређивање угледа и достојанства народног посланика  и јачање повјерења грађана у Народну скупштину Републике Српске.  

Посланици нису прихватили Приједлог Декларације o заштити Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини и убрзаног пута ка ЕУ, као стратешким циљевима Републике Српске - приједлог народног посланика Вукоте Говедарице.

Народна скупштина примила је к знању Извјештај о раду тужилаштава РС у 2016. години.

Усвојен су  и  Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о ветеринарско - метицинским средствима и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о водама, који је упућен у јавну расправу у трајању од 60 дана.

Предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић рекао је да ће 17. сједница бити настављена у уторак, 4. априла, у 15.00 часова.

Преостале тачке Дневног реда 17. редовне сједнице:

- Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2016. годину;

- Приједлог одлуке о усвајању Нацрта просторног плана подручја посебне намјене „Клековача“;

- Приједлог одлуке о капиталној инвестицији и дугорочном задуживању  Републике Српске за реализацију пројеката санације, адаптације, реконструкције и изградње комплекса Касарне „Крајишких бригада“ Залужани;

- Приједлог одлуке о капиталној инвестицији и дугорочном задуживању Републике Српске за набавку хеликоптера;

- Избор и именовања.

 

Седамнаеста сједница Народне скупштине Републике Српске, трећег дана засједања, настављена је данас расправом о Извјештају о раду Тужилаштва Републике Српске у 2016. години.

Главни републички јавни тужилац Махмут Шврака рекао је да је казнена политика према извршиоцима кривичних дјела и даље блага, те да се та пракса судова мора мијењати.

Образлажући Извјештај о раду тужилаштава Републике Српске у 2016. години, Шврака је рекао да су тужилаштва у прошлој години имала 10.823 пријаве, од којих је 8.481 ријешена.

Он је додао да су на крају извјештајног периода остале неријешене 2.342 пријаве, што представља одређени пад у односу на претходне двије године.

"Може се констатовати да је број поднесених пријава у 2016. години у благом паду у односу на претходне двије године", рекао је Шврака.

Сва тужилаштва у Српској су лани спровела 8.274 истраге, од којих је ријешено 6.966.

Тужилаштва су у прошлој години подигла 4.469 оптужница, а са непотврђеним оптужницама из претходног периода пред судовима је укупно било 5.399 оптужница.

Надлежни судови су потврдили 4.540 оптужница, седам подигнутих оптужница суд је одбио, 16 оптужница је повучено прије потврђивања, а на крају године за 824 оптужнице суд није донио одлуку о потврђивању.

Посланици Народне скупштине Републике Српске разматрали су Приједлог програма рада Народне скупштине за 2017. годину.

Приједлогом програма рада Народне скупштине Републике Српске за ову годину предвиђено је усвајање 111 нацрта и приједлога закона, односно измјена и допуна закона.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић рекао је на сједници парламента да је Влада предлагач највећег броја закона и других аката.

Он је навео да је у првом кварталу предвиђено доношење 14 закона, те 10 информација, извјештаја и стратегија.

За други квартал предвиђено је 46 закона, те 29 информација, извјештаја, стратегија и одлука.

Програмом рада у трећем кварталу наводи се 21 закон и 16 информација, извјештаја, стратегија, а у четвртом кварталу 30 закона и 15 информација, извјештаја, стратегија, одлука и других аката.

Чубриловић је поручио да ће Народна скупштина у свим областима рада тежити постизању консензуса.

"Наставићемо са организовањем тематских сједница и јавних расправа, што је устаљена пракса", рекао је Чубриловић.

Он каже да Народна скупштина потврђује опредијељеност за спровођење и поштивање и очување дејтонских рјешења, јачање специјалних и паралелних односа са Србијом, као свој стратешки циљ, те своју проевропску оријентацију.

"За остваривање програма рада неопходно је јачање ефикасности и одговорности свих органа и институција, посебно извршне власти на свим нивоима и учинити је у пуној мјери одговорном за уставност и законитост, благовремено и квалитетно утврђивање и провођење политике прописа, мјера и одлука које предлаже или сама доноси", рекао је Чубриловић.

Прије тога, посланици су размотрили Нацрт кодекса понашања народних посланика.

Образлажући овај нацрт, предсједник Законодавног одбора Народне скупштине Светозар Јовановић рекао је да су кодексом утврђене и мјере које се изричу за непоштивање кодекса, као и формирање етичког одбора, као независног тијела.

Циљ Кодекса је очување, афирмација и унапређивање угледа и достојанства народног посланика и јачање повјерења грађана у Народну скупштину Републике Српске.

Јовановић је изразио очекивање да ће народни посланици конструктивном расправом допринијети што бољем тексту овог документа.

Прије тога, обављена је расправа о Приједлогу одлуке о измјенама и допунама Пословника Народне скупштине Републике Српске којим се прописује да је за кворум, неопходан за рад Скупштине потребно да сједници присуствује трећина, односно 28 од укупног броја народних посланика.

Образлажући Приједлог пословника, предсједник Законодавног одбора Народне скупштине Светозар Јовановић рекао је да су по измјенама чланови Колегијума Народне скупштине предсједник и потпредсједници Скупштине и предсједници клубова посланика, а не као до сада и представници посланичких група. Додао је да предсједавајући Народне скупштине има право да прекине низ од 10 узастопних реплика и да да ријеч посланицима редовно пријављеним за дискусију, уколико је очигледно дошло до одступања од тачке дневног реда или уколико се користи увредљива реторика.

Измјеном Пословника предвиђено је да се посебна сједница може заказати на захтјев члана Предсједништва БиХ из Републике Српске, док је актуелним Пословником дефинисано је да се на захтјев српског члана Предсједништва БиХ сједница може заказати само у случају да је одлука Предсједништва деструктивна по витални интерес Републике Српске.

Прије тога посланици су расправљали о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о водама. Образлажући овај законски акт, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Стево Мирјанић рекао је да се њим оснажује постојећи закон, те да би приједлог новог закона о водама Народној скупштини могао бити понуђен до краја године. Министар Мирјанић је рекао да се измјенама овог закона даје још већа могућност да се боље управља Стратегијом интегралног управљања водама.

Народна скупштина у уторак увече, првог дана 17. сједнице,  обавила је расправу о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о ветеринарско - метицинским средствима.

Прије тога, посланици су размотрили Приједлог Декларације o заштити Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини и убрзаног пута ка ЕУ, као стратешким циљевима Републике Српске - приједлог народног посланика Вукоте Говедарице.

У Декларацији се наводи се да Народна скупштина Републике Српске, као стратешки интерес Републике Српске, истиче трајно  очување "дејтонске" уставне позиције Републике Српске и темељних начела Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (Дејтонског мировног споразума) који дефинише равноправност три конститутивна народа и два ентитета у Босни и Херцеговини.

„Свако нарушавање ових начела, мајоризација било ког од конститутивних народа, или једнострани покушај унутрашње територијалне и сваке друге уставне прекомпозиције Босне и Херцеговине неприхватљиви су са становишта интереса Републике Српске“, наводи се у пријелогу текста Декларације и континуиран општи друштвени напредак и убрзан пут европских интеграција и чланство у Европској унији коју је предложио народни посланик Вукота Говедарица.