Усвојена Стратегија транспорта Републике Српске за период 2016 - 2030. годинa и више нацрта закона и стратегија, наставак 16. сједнице у уторак

Датум: 
16.02.2017 - 10:15

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас, у другом дијелу 16. редовне сједнице, Стратегију транспорта Републике Српске за период од 2016 – 2030. године, те више нацрта закона и стратегија.

Предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић рекао је да ће сједница бити настављена у уторак, 21. фебруара у 10.00 часова.

Посланици су данас у јавну расправу у року од 60 дана упутили Нацрт закона о рударству; Нацрт закона о Националном парку „Дрина“ и Нацрт стратегије управљања отпадом за период 2017 – 2026. Године. У јавну расправу у трајању од 90 дана упућен је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственим коморама, а у стручну расправу у трајању од 90 дана Нацрт закона о заштити становништва од заразних болести.

Усвојен је и Нацрт стратегије управљања отпадом за период 2017 – 2026. године.

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Српске Сребренка Голић истакла је да је један од циљева доношења Стратегије нормирање подзаконских прописа којима би се на детаљан начин уредило управљање свим категоријама отпада у Републици Српској.

Истакла је  да је циљ стратегије и усклађивање законске регулативе Српске са ЕУ законодавством уз уважавање стратешког опредјељења Републике Српске.

"Циљ доношења стратегије је и успостављање информационог система за сакупљање података о количинама отпада, развој одрживог система управљања отпадом на начелима заштите животне средине, уз спровођење едукације на свим нивоима друштва и привреде", рекла је Голићева образлажући Стратегију у Народној скупштини Републике Српске.

Усвојен је Нацрт стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017 – 2026 која има за циљ побољшање положаја лица са инвалидитетом и њиховог што већег учешћа у јавном и политичком животу. Циљеви стратегије одређени су у областима: законодавство, јавни и политички живот, економска самосталност, запошљавање и професионална рехабилитација, социјална заштита, сигурност и подршка, здравствена заштита и осигурање, наводи се у овом документу. Међу циљевима су и области васпитање и образовање, култура и религија, приступачност и информисање, породични живот, спорт и рекреација.

Посланици су усвојили и Нацрт стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017 - 2021. године - "Знање за развој", као и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима.

Усвојен је и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственим коморама.

Образлажући нацрт закона, министар здравља и социјалне заштите Српске Драган Богданић рекао је да је циљ измјена и допуна важећег Закона о здравственим коморама успостављање коморе медицинских сестара и здравствених техничара као самосталне, професионалне организације са својством правног лица.

Посланици Народне скупштине Републике Српске усвојили су и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.

Усвојен је и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о нотарима, као и о Нацрт закона о Националном парку "Дрина".

Нацртом закона о Националном парку "Дрина" дефинисана је површина подручја од 6.315 хектара, просторне границе националног парка, зоне и режими заштите.

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Сребренка Голић истакла је да су наведеним законом дефинисана ограничења, права и обавезе управљача парком, извори финансирања, као и други елементи од значаја за заштићено подручје.

"Национални парк `Дрина` посједује изузетне природне вриједности и то станишта ендемичних и реликтних биљних врста, клисурасто-кањонску долину ријеке Дрине и њених притока, те изузетан диверзитет флоре који се огледа у присуству око 635 примјерака васкуларне флоре", рекла је Голићева, образлажући законско рјешење.

Народна скупштина је усвојила и Нацрт закона о рударству којим су пооштрени услови за обављање послова у овој области тако што је обавезно посједовање додатних лиценци.

На овај начин се обезбјеђује потпунија контрола рада правних лица са циљем безбједнијег обављања послова у рударству.

Министар индустрије, енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, образлажући Нацрт закона у парламенту Српске, рекао је да се овим нацртом закона уређују услови и начин експлоатације минералних сировина, изградња, кориштење и одржавање рударских објеката. Овим нацртом уређују се и рударски пројекти и рударска геодетска мјерења и планови.

Нацртом се уређују и мјере заштите на раду и друга питања у вези са експлоатацијом минералних сировина, као и услови за издавање лиценци у рударству.

"Овим нацртом закона прописује се већи број подзаконских аката којима се уређују технички нормативи за обављање послова у рударству, заштита на раду у рудницима, односно заштита приликом обављања послова експлоатације минералних сировина, као и руковање експлозивним средствима и минирање у рударству", истакао је Ђокић.

Он је нагласио да ресорно министарство издаје лиценце правним и физичким лицима који на овај начин стичу овлаштење за обављање појединих послова у рударству.

Усвојен је и Нацрт закона о заштити становништва од заразних болести kojи уређујe систем одговора на ванредне ситуације које у Српској могу настати усљед заразне болести, са нагласком на начин успостављања карантина.

Овим нацртом успоставља се систем и мјере заштите становништва од заразних болести, права и обавезе републичких органа, органа јединице локалне самоуправе, здравствених установа и физичких лица у поступку спровођења мјера за спречавање и сузбијање заразних болести.

Образлажући овај нацрт закона у Народној скупштини Републике Српске, министар здравља и социјалне заштите Драган Богданић рекао је да се нацртом закона разрађује систем припремљености и одговора на ванредне ситуације које у Српској могу настати усљед заразне болести, са нагласком на начин успостављања карантина.

"Овим нацртом закона дефинишу се и одредбе које се односе на унапређивање квалитета рада лабораторија, успоставањем референтних лабораторија за микробиолошка испитивања узрочника заразних болести", истакао је Богданић

Усвојен је и Нацрт закона о општој безбједности производа у Српској, којим се уређује општа безбједност производа на тржишту.

Министар за економске односе и регионалну сарадњу Српске Златан Клокић истакао је да се Нацртом закона о општој безбједности производа уређују критеријуми за оцјењивање усаглашености производа са општим захтјевом за безбједност.

"Уређују се и обавезе произвођача и дистрибутера, начин информисања и размјене информација у вези са опасним производима и ризицима таквих производа за потрошаче и друге крајње кориснике, као и вршење надзора на тржишту", рекао је Клокић у Народној скупштини Републике Српске, образлажући законско рјешење.

Он је нагласио да су законом прописана два критеријума којим се производ може сматрати безбједним и да је произвођач, односно дистрибутер дужан да на тржиште Републике Српске пласира безбједне производе.

"Претпоставља се да је производ безбједан уколико испуњава безбједносне и здравствене критеријуме који су утврђени посебним прописима који се односе на тај производ", додао је Клокић

Наставак 16. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске је у уторак (21.02.2016. године) у 10.00 часова.

Преостале тачке Дневног реда 16. редовне сједнице:

13. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2017. годину;

14. Извјештај Инвестиционо – развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова о пословању за 2015. годину, са извјештајем независног спољног ревизора;

15. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2015. годину;

16. Информација о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње;

17. Информација о остваривању права избјеглица, расељених лица и повратника;

18. Избор и именовања.