Усаглашен амандман на Закон о Правобранилаштву Републике Српске

Датум: 
18.01.2018 - 13:00

На 15. сједници Зajeдничкe кoмисиje Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe и Виjeћa нaрoдa Рeпубликe Српскe зa усaглaшaвaњe зaкoнa, прoписa и aкaтa, која је одржана данас у Народној скупштини Републике Српске, усаглашен је Амандман I на Закон о Правобранилаштву Републике Српске, број:  02/1-021-1322/17.

Амандманом се мијења члан 35. Законa о Правобранилаштву Републике Српске, на начин да се додаје нови став (2) који прописује да се ће приликом избора лица из става (1) овог члана водити рачуна о пропорционалној заступљености конститутивних народа и група осталих, уколико кандидати пријављени на конкурс за упражњено радно мјесто испуњавају исте законом прописане услове .

Сједницом је предсједавао предсједник Народне супштине Републике Српске и предсједавајући ове комисије Недељко Чубриловић.