Сједница Одбора за ревизију

Датум: 
27.03.2017 - 17:30

Одбор за ревизију Народне скупштине Републике Српске одржао је 27. марта 2017. године редовну сједницу на којој је усвојио закључак да подржава иницијативу Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске према Министарству финансија. Наиме, Главни ревизор упознао је проблемима који произилазе из финансирања рада Главне службе за ревизију преко Трезора. Нагласио је да се проблеме који произилазе из начина финансирања Главне службе за ревизију чиме се крши, прије свега, Закон о ревизији јавног сектора Републике Српске. У складу са тим, чланови Одбора сагласни су да Главна служба за ревизију јавног сектора у комуникацији са Министарством финансија изнађе оптимално рјешење проблема описаних у предметној иницијативи у складу са важећим законским прописима.

Међу осталим тачкама, Одбор је разматрао извјештај ревизије учинка ''Управљање потраживањима јавних предузећа''. Осим тога, Одбор је примио к знају информацију о округлом столу “Има ли правог одговора на препоруке ревизије државних институција” у организацији USAID-а. Такође, чланови Одбора су једногласно заузели став да се Извјештај о раду тужилаштва Републике Српске у 2016. години упућује у даљу скупштинску процедуру.

Сједницом Одбора предсједавао је предсједник Одбора Зоран Пологош.