Сједница Одбора за представке, приједлоге и друштвени надзор

Датум: 
24.04.2017 - 17:15

Одбор за представке, приједлоге и друштвени надзор Народне скупштине Републике Српске одржао је 24. априла 2017. године редовну сједницу на којој је заузео ставове по притужбама грађана, а на основу приспјелих информација надлежних институција којима се Одбор обратио и разматрао нове представке и приједлоге грађана.

Одбор је разматрао Годишњи извјештај о активностима Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2016. годину. Након проведене дискусије чланови Одбора једногласно су заузели став да се поменути Годишњи извјештај, у предложеној форми, разматра на Осамнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске.

Сједницом Одбора за предстваке, приједлоге и друштвени надзор предсједавао је предсједник Одбора Слободан Протић.