Сједница Одбора за представке, приједлоге и друштвени надзор

Датум: 
27.03.2017 - 17:15

Одбор за представке, приједлоге и друштвени надзор Народне скупштине Републике Српске одржао је 27. марта 2017. године редовну сједницу на којој је заузео ставове по притужбама грађана, а на основу приспјелих информација надлежних институција којима се Одбор обратио и разматрао нове представке и приједлоге грађана.

Одбор је разматрао Годишњи извјештај омбудсмана за дјецу за 2016. годину. Након проведене дискусије чланови Одбора једногласно су заузели став да се поменути Годишњи извјештај, у предложеној форми, разматра на Седамнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске.

Сједницом Одбора за предстваке, приједлоге и друштвени надзор предсједавао је предсједник Одбора Слободан Протић.