Сједница Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа у петак

Датум: 
22.03.2017 - 12:30

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић сазвао је 13. сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката  за петак, 24. марта  2016.  године са почетком у 10,00 часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске  (Oвални салон).

За сједницу је преложен сљедећи дневни ред: 

1.            Усаглашавање Одлуке о констатовању резултата републичког референдума, број: 02/1-021-122/17,

2.            Усаглашавање Одлуке о престанку мандата члановима Републичке комисије за спровођење референдума, број: 02/1-021-123/17;

3.            Усаглашавање Одлуке о давању посебног овлашћења, број: 02/1-021-124/17;

4.            Усаглашавање Закључка у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: ''Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?'', број: 02/1-021-125/17;

5.            Усаглашавање Закона о основном васпитању и образовању, број:  02/1-021-127/17;

6.            Усаглашавање Закључка о усвајању Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе, број: 02/1-021-201/17, и

7.            Усаглашавање Закључaка о усвајању Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе, број: 02/1-021-202/17.